Kontaktpersoner Vaggeryds schackklubbs Organisation 2009 Postgiro 28 43 72-0
     
Ordförande : Lagledare: Undomskommitén:
Andreas Råvik Andreas Råvik Andreas Råvik
Dalagatan 8 Bengt-Åke Andersson Bengt-Åke Andersson
567 30 Vaggeryd   Murrat Sukurica
0393-12639 Ratingansvarig : Oscar Smith-Oskarsson
  Zdenko Tencic  
Kassör:   Valberedning :
Torbjörn Lindberg Verksamhetskommité: Zdenko Tencic
  Oscar Smith-Oskarsson  
Vice Ordförande : Andreas Råvik Webbansvariga:
Bengt-Åke Andersson Sead Deumic Oscar Smith-Oskarsson
  Murrat Sukurica Niklas Hermansson
Styrelseledarmöter :   Zdenko Tencic
Bo Tropp Lotterikommitén :  
Sead Deumic Andreas Råvik  
  Bo Tropp  
Sekreterare:    
Niklas Hermansson Materialförvaltare :  
  Torbjörn Lindberg  
Styrelsesuppleant : Oscar Smith-Oskarsson  
Murrat Sukurica    
     
Revisorer:    
Zdenko Tencic Revisorsuppleant:  
Ivan Lozancic Oscar Smith-Oskarsson